top of page

Offshoreattest

Førebuing

Dersom du skal fornya din offshoreattest hjå Dr Sørensen, kan du på førehand skriva ut og fylla ut skjemaet du finn i denne lenka:

https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Helse-offshore/Helseerklaring/

Ta òg med ein urinprøve, og møt opp ca. 15 minutt før konsultasjonen, slik at me kan ta audiometri (høyrseltest) før konsultasjonen startar.

bottom of page