Ymse informasjon

Offshoreattest

Dersom du skal fornya din offshoreattest hjå Dr Sørensen, kan du på førehand skriva ut og fylla ut skjemaet du finn i denne lenka:

https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Helse-offshore/Helseerklaring/

Ta òg med ein urinprøve, og møt opp ca. 15 minutt før konsultasjonen, slik at me kan ta audiometri (høyrseltest) før konsultasjonen startar.

Vaksiner

- Me utfører reisevaksinering hjå oss. Bestill time på førehand hjå lege.

- Influensavaksinering hausten 2020 vil truleg skje i starten av november. Sjå meir informasjon på vår heimeside og lokalavisa for oppdatert informasjon utover hausten.