top of page

Om kontoret

IMG-0937.JPG

Høgt kvalifiserte sjukepleiarar og fastlegar tilbyr allmennmedisinske tenester ved Hjelmeland legekontor. LIS1legar får også opplæring hjå oss og arbeider under vår supervisjon i seks månadars utplasseringar. I tillegg er me affilierte med Universitetet i Bergen og har jamnleg 

medisinstudentar som lærer om allmennmedisin hjå oss, då éin student om gongen i seks veker.

På dagtid yt me også øyeblikkeleg medisinsk hjelp (legevakt) til alle som oppheld seg i Hjelmeland kommune.

Kontoret ligg i Helsehuset, eit moderne bygg teikna av arkitekt Askill Voll. Legekontoret vårt vart renovert i 2011, og fyller alle krav for universell utforming. Hovudinngangen vår er på oppsida av Helsehuset, og ein kan komme direkte inn på kontoret med rullestol frå parkeringsplassen ovanfor helsehuset.

Desse arbeider hjå oss

IMG-0927.JPG

Dr Bjarte Sørensen, fastlege, spesialist i allmennmedisin, kommuneoverlege og smittevernlege

Dr Tarjei Tørre Asprusten, fastlege, lege i spesialisering, sjukeheimslege
fortiden i permisjon

Dr Sonia Baban, LIS1Lege

Dr Andreas Larsen, lege
Vikar for Tarjei Tørre Asprusten

Kari Hundsnes, fagansvarleg sjukepleiar, geriatrisk sjukepleiar

IMG-0929.JPG

Elin Fister Hovda, sjukepleiar, kreftsjukepleiar

2R0A4417.jpg

Hedvig Einarsen, sjukepleiar

Lillann Kleppa, sjukepleiar

Solfrid Kleppa, sjukepleiar, fortiden i permisjon

kontormedarbeider

Trine Jordal, sjukepleiar

Tilsette
bottom of page