Tenestene er levert av helsenorge.no og krever sikker innlogging og at du er tilknytta ein av våre fastlegar.

Les meir.

 
 

Videokonsultasjon

Dr Sørensen tilbyr videokonsultasjonar. Dersom du ønskjer det, bestill time som vanleg (sjå ovanfor) og skriv ein merknad at du ønskjer videokonsultasjon. Gå så til det digitale venterommet på hjelmelandlegekontor.confrere.com til avtalt tid, så ringer han deg opp der.

Dette kan eigna seg for elevar og studentar som bur borte, men som treng legeerklæring, for samtalar som ikkje krever fysisk undersøkelse o.l.

Åpningstider

Man-fre:

Lør-søn:

08:00 - 15:30

Stengt

Lunsjpause alle dagar: 12:00-12:30

Torsdag personalmøte: 08:00-09:00
 

For blodprøvar er det ein fordel om du kjem mellom 08.15 og 11.00, ev etter rundt 12.30. Du treng ikkje bestille time. For sårstell og fjerning av sting kan du også bare komme innom. For timar hos lege, bestill time (sjå over). Då me også fungerer som legevakt, ber me om forståing for ventetid og endringar på lunsjtidene.

 
 

Telefon

Me føretrekk elektronisk kommunikasjon via helsenorge (sjå øverst), då me kan svara innimellom andre oppgåver. Dersom de likevel treng kontakta oss per telefon er nummeret (+47) 51 75 71 00 alle kvardagar 09:00-12:00 og 13:00 - 15:00. 

Dersom du er bekymra for alvorleg sjukdom eller skade ring 113

Utanom telefontidene ring legevakt på 116 117 dersom det ikkje kan venta til neste dag

 

helsenorge.no

helsenorge.no er den offentlege portalen til helsevesenet i Noreg. Du må ha bank-ID eller Buypass-løysing for å logge deg på. Dersom du har ein av våre fastlegar, kan du her bestille timar (direkte hjå dr Nessa og dr Sørensen, via skriftleg kontakt for dr Bjørløw og turnuslege), kommunisere i ein skriftleg konsultasjon og be om å få fornya reseptar. 

Du kan også gjera det same for dei borna du har ansvar for som er under 12 år. Tenesta er ikkje open for dei som er mellom 12 og 16, grunna lovverket. Dette er fordi ungdom har i enkelte tilfelle rett på å ha kontakt med helsevesenet utan at dei føresette veit om det, men dei er likevel for unge til å få bank-ID.

Første gongen du tek kontakt med oss må du gi samtykke til dette. Det samtykket skal vera gyldig for tida etter. Dersom du ønskjer å endra på samtykkeinnstillingar eller få informasjon om korleis du endrar kontaktinformasjonen din, trykk på namnet ditt oppe til venstre i helsenorge.no.