Koronaviruspandemi

IKKJE MØT OPP PÅ LEGEKONTORET UTAN AVTALE! Hald dykk oppdatert på kommunen sine heimesider. 

Me har strenge rutiner for smittevern for å hindra smittespreiing i våre lokale

  • Det er viktig at du møter presis til oppsett time.

  • Vent ute (gjerne i bil t.d.) til timen din startar.

  • Me ber om at pasientar kjem inn åleine. Pårørande kan evt. venta utføre, med mindre noko anna er avtalt med oss på legekontoret.

Tenestene er levert av helsenorge.no og krever sikker innlogging og at du er tilknytta ein av våre fastlegar.

Les meir.

 
 

Videokonsultasjon

Dr Sørensen og Dr Asprusten tilbyr videokonsultasjonar. Dersom du ynskjer det, bestill time som vanleg (sjå ovanfor) og skriv ein merknad at du ynskjer videokonsultasjon. Gå så til det digitale venterommet på hjelmelandlegekontor.confrere.com til avtalt tid, så ringer legen deg opp der.

Dette kan eigna seg for elevar og studentar som bur borte, men som treng legeerklæring, for samtalar som ikkje krev fysisk undersøkelse o.l.

Opningstider

Mån-fre:

Laur-søn:

08:00 - 15:30

Stengt

Lunsjpause alle dagar: 12:00-12:30

Torsdag personalmøte: 08:00-09:00
 

For blodprøvar, sårstell og fjerning av sting må du kontakta oss og avtala tid på førehand. Som regel avtalar me ei tid mellom kl. 10-11. For timar hjå lege, bestill time (sjå over). Då me også fungerer som legevakt, ber me om forståing for ventetid og endringar på lunsjtidene.

 

Telefon

Me føretrekk elektronisk kommunikasjon via helsenorge (sjå øverst), då me kan svara innimellom andre oppgåver. Dersom de likevel treng kontakta oss per telefon er nummeret (+47) 51 75 71 00 alle kvardagar 09:00-11:30 og 13:30 - 15:00. 

Dersom du er bekymra for alvorleg sjukdom eller skade ring 113.

Utanom telefontidene ring legevakt på 116 117 dersom det ikkje kan venta til neste dag.

 
 

helsenorge.no

helsenorge.no er den offentlege portalen til helsevesenet i Noreg. Du må ha bank-ID eller Buypass-løysing for å logge deg på. Dersom du har ein av våre fastlegar, kan du her bestille timar (direkte hjå dr Asprusten og dr Sørensen, via skriftleg kontakt for vikarlege og turnuslege), kommunisere i ein skriftleg konsultasjon og be om å få fornya reseptar. 

Du kan også gjera det same for dei borna du har ansvar for som er under 12 år. Tenesta er ikkje open for dei som er mellom 12 og 16, grunna lovverket. Dette er fordi ungdom har i enkelte tilfelle rett på å ha kontakt med helsevesenet utan at dei føresette veit om det, men dei er likevel for unge til å få bank-ID.

Første gongen du tek kontakt med oss må du gi samtykke til dette. Det samtykket skal vera gyldig for tida etter. Dersom du ønskjer å endra på samtykkeinnstillingar eller få informasjon om korleis du endrar kontaktinformasjonen din, trykk på namnet ditt oppe til høgre i helsenorge.no.